HINUS

Nagrada J.J.Strossmayer Nagrada ”J.J.Strossmayer” za najuspješniji izdavački pothvat s područja prirodnih znanosti 1998. koju dodjeljuju HAZU i ZV

Nagrada J.J.Strossmayer Nagrada ”J.J.Strossmayer” za najuspješniju znanstvenu knjigu s područja prirodnih znanosti 2001. koju dodjeljuju HAZU i ZV

Ostale knjige

Popis ostalih knjiga

B. Gelo i sur.: Meteorološki pojmovnik i všejezični rječnik (nazvati NS, 01/4819509)

D. Jug: Oružane snage NDH – sveukupni ustroj (nazvati NS, 01/4819509)

Z. Šoljić/M. Kaštelan-Macan: Analitička kemija – volumetrija (nazvati FKIT, 01/4597281)

Z. Šoljić: Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari (nazvati FKIT, 01/4597281)

M. Hraste: Mehaničko procesno inženjerstvo (nazvati FKIT, 01/4597281)

S. Zrnčević: Kataliza i katalizatori (nazvati FKIT, 01/4597281)

S. Martinez/I. Štern: Korozija i zaštita – eksperimentalne metode (nazvati FKIT, 01/4597281)

Z. Gomzi: Kemijski reaktori (nazvati FKIT, 01/4597281)

 

Sve ostale objavljene knjige su rasprodane.